خبرخوان
برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود ..... ...

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری...

سرکشی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی  حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین  جوانان ذکیه کرین...

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا...

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده...

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور...

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود...

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت...

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد...

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور...

امام علی (ع)…..

امام علی (ع)…..

...

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از  متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی  حوزه فاطمه الزهراء...

آرشیو
11111
برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

11111
سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

11111
سرکشی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی  حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین  جوانان ذکیه کرین ….

11111
سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری……

11111
سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

11111
سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

11111
السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

11111
شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

11111
خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

11111
تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

11111
امام علی (ع)…..

امام علی (ع)…..

11111
تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از  متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی  حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

آرشیو
برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

امام علی (ع)…..

امام علی (ع)…..

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از  متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی  حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

شرکت بسیجیان حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای روستای دیز با همراهی مسئولین بخش شاهرود

شرکت بسیجیان حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای روستای دیز با همراهی مسئولین بخش شاهرود

شرکت در غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای روستای دیز با  همراهی مسئولین بخش شاهرود……

جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش، امروز با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند

جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش، امروز با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند

فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش، صبح امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند. به گزارش  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت امام خمینی(ره) در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش، صبح امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار می‌کنند.

ادعای مضحک نتانیاهو: ما به دنبال جنگ نیستیم ولی برای «دفاع» از خود هر کاری می‌کنیم

ادعای مضحک نتانیاهو: ما به دنبال جنگ نیستیم ولی برای «دفاع» از خود هر کاری می‌کنیم

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مدعی شد: مقصود ما جنگ نیست، اما کار‌های لازم را برای دفاع از خودمان انجام خواهیم داد. او در یاوه‌گویی جدید خود گفت: به پوتین و ترامپ (رؤسای جمهور روسیه و آمریکا) توضیح دادم ما طرف اصلی در جلوگیری از گسترش «اسلام افراطی» در خاورمیانه هستیم. نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی […]

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)؛

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)؛

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی): جمهوری‌ اسلامی‌ امروز نیازمندی‌‌هایی‌ دارد که این نیازمندی‌‌ها را ماها باید تأمین کنیم. به اعتقاد بنده برترینِ این نیازمندی‌‌ها، نیازهای‌ تبیینی‌ و بصیرت‌افزایی‌ و تحکیم معارف انقلاب و اسلام [است]؛ اینها در رأس همه‌‌ نیازها است.

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی): انقلاب ادامه دارد؛

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی): انقلاب ادامه دارد؛

امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی): انقلاب ادامه دارد؛ اینکه بعضی‌ها بگویند که انقلاب حادثه‌ای بود و تمام شد و حالا برگردیم به زندگی عادی، این خیانت به انقلاب است. انقلاب تمام نمی‌شود. انقلاب هنجارهای جدیدی به ‌وجود می‌آورد؛ حفظ این هنجارهای جدید تداوم انقلاب است؛ اگر انقلاب مبارزه لازم داشت تا پیروز شود، امروز هم مبارزه لازم […]

آتش سانچی داغی بر دل ایرانیان نهاد/تصویر 32 خدمه جان باخته نفتکش سانچی

آتش سانچی داغی بر دل ایرانیان نهاد/تصویر 32 خدمه جان باخته نفتکش سانچی

آتش سانچی داغی بر دل ایرانیان نهاد/ 32 خدمه جان باخته نفتکش سانچی به روایت تصویر…….  

کاش بجای پرچم مرا آتش میزدند/برای سرافرازی این پرچم در هر قله ای 10شهید داده ایم

کاش بجای پرچم مرا آتش میزدند/برای سرافرازی این پرچم در هر قله ای 10شهید داده ایم

کاش بجای پرچم مرا آتش میزدند/برای سرافرازی این پرچم در هر قله ای 10شهید داده ایم.

آرشیو
برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی  حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین  جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

امام علی (ع)…..

امام علی (ع)…..

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از  متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی  حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

آرشیو
برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

برگزاری جشن میلاد کوثر توسط حوزه خواهران فاطمه الزهراء شاهرود …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین شهید عباس وزیری ……

سرکشی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی  حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه ی صالحین  جوانان ذکیه کرین ….

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود و فرمانده پایگاه بنت الهدی از حلقه صالحین شهید علیرضا نظری……

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم و تربیت حوزه فاطمه الزهراءشاهرود از حلقه صالحین میانسالان شهید وجیهه اله عاشوری زاده …..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

سرکشی مسئول تعلیم وتربیت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود از حلقه صالحین نوجوانان شهید داور بهشتی…..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیده النساء عالمین به مناسبت شهادت دخت گرامی نبی اکرم (ص) برگزاری مراسم بزرگداشت آن بانوی اسوه عالم امکان در پایگاه های مقاومت حوزه فاطمه الزهراء شاهرود …..

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

شهادت ام ابیها حضرت زهرا(ص) بر عموم شعیان جهان تسلیت باد….

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

خاک ایران دوباره سیاه پوش شد …..

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

تشکیل حلقه ی سرگروه ها صالحین حوزه فاطمه الزهراء شاهرود در مسجد حضرت ولیعصر (عج)کلور ……

امام علی (ع)…..

امام علی (ع)…..

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

تجلیل از  متربیان حلقه صالحین شهید علم الهدی  حوزه فاطمه الزهراء شاهرود…..

آرشیو